Nurofen Cold Flu 24 Tablet

NUROFEN COLD & FLU nedir ve ne için kullanılır?

NUROFEN COLD & FLU, 24 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. NUROFEN COLD & FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir. NUROFEN COLD & FLU’nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere  sahip  nonsteroid  antiinflamatuvar  bir  ilaçtır.  Psödoefedrin  burun  ve  sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır. NUROFEN COLD & FLU, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır: Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar.

 

nurofen

NUROFEN COLD & FLU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır. Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu:  NUROFEN COLD & FLU ağızdan, bir bardak su ile alınır. Değişik yaş grupları: Çocuklarda  kullanımı: NUROFEN  COLD  &  FLU,  12  yaşın  altındaki  çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer  yetmezliği: Ciddi  böbrek  ve/veya  karaciğer yetmezliği  olan  hastalarda NUROFEN COLD & FLU’nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır. Eğer  NUROFEN  COLD  &  FLU’nun  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.  Kullanmanız gerekenden daha fazla NUROFEN COLD & FLU kullandıysanız  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla NUROFEN COLD & FLU kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere her zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler;  mide  bulantısı,  karın  ağrısı,  kusma  (kanlı  çizgiler  olabilir),  baş  ağrısı,  kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk,

7göğüs  ağrısı,  çarpıntı,  bilinç  kaybı,  kasılmalar  (özellikle  çocuklarda),  güçsüzlük  ve  baş dönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.  NUROFEN  COLD  &  FLU’dan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya eczacı ile konuşunuz. NUROFEN COLD & FLU’yu kullanmayı unutursanızUnutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.  NUROFEN COLD & FLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler.

NUROFEN COLD & FLU Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NUROFEN COLD & FLU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yorum yapın