Diamicron Nedir? DIAMICRON Ne İşe Yarar?

Diamicron

Diamicron ağızdan alınır. Diamicron etken madde: 30 mg Gliklazid. Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, Maltodekstrin, Hipromelloz, Magnezyum stearat, Susuz koloidal silika.

Diamicron nedir?

Diamicron, bir tarafı DIA 30 ve diğer tarafı baskılı 30 mg ve 60 mg tabletten oluşan çubuk şeklinde beyaz blister ambalajlarda mevcuttur.

Diamicron ne işe yarar?

Diamicron kan şekeri seviyesini düşürür (sülfonilüre grubuna ait oral antidiyabetik).

Diamicron ne için kullanılır?

Diamicron, diyet, fiziksel egzersiz ve kilo vermenin tek başına kan şekerini kontrol etmede yetersiz kaldığı yetişkinlerde insülinden bağımsız (Tip 2) diyabet (diyabet) tedavisinde kullanılır.

 

diamicron 60 mg

 

Diamicron nasıl kullanılır?

Diamicron 60 mg, doktorunuzun önerdiği dozda kullanılmalıdır. Emin değilseniz doktorunuza danışınız. Dozlar, kan ve idrar şekeri seviyenize göre doktorunuz tarafından belirlenir. Dış etkenlerdeki değişiklikler (örneğin kilo kaybı, yaşam tarzındaki değişiklik, stres) veya kan şekerinizdeki iyileşme doz ayarlaması gerektirebilir. Önerilen doz, tedaviye cevabınıza bağlı olarak, bir seferde kahvaltı ile birlikte genellikle günde 1-4 tablet (Maksimum 120 mg) arasındadır. Diamikron ve metformin (bir alfaflukosidaz inhibitörü) ile bir kombinasyon tedavisi reçete edilirse veya insülin başlatılırsa, doktorunuz durumunuza bağlı olarak her ilaç için kullanmanız gereken dozları belirleyecektir.

Uygulama yolu ve yöntemi

Ağızdan kullanılır. Tabletler yeterli miktarda su ile kahvaltıda tek parça halinde ezilmeden ve çiğnenmeden yutulur. (Tabletleri her gün aynı saatte almaya özen gösterin).

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanım:

Klinik veri bulunmadığından Diamicron kullanımı çocuklarda ve ergenlerde önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda, böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda olduğu gibi sadece dikkatli bir şekilde izlenerek kullanılır. Doktorunuz başka türlü kullanmanızı tavsiye etmediği sürece bu talimatları izleyin. Diamicron’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Diamicron’ı kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı miktarda DIAMICRON MR kullandıysanız, derhal doktorunuzu veya en yakın hastanenin acil servisini bilgilendirin. Diamicron aşırı kullanımı kan şekeri seviyesini yükseltir.

Hipoglisemi’ye neden olur. Bu durumda hemen 4-6 küp şeker yemeli, şekerli bir içecek içmeli ve sonra yemelisiniz. Hasta bilinçsiz ise derhal doktora haber verin ve onu en yakın hastanenin acil servisine götürün. Hasta bilinçsiz ise yiyecek ve içecek verilmemelidir. İlacı yanlışlıkla başka bir kişi (örneğin bir çocuk) kullanırsa, aynı önlemler alınmalıdır. Durumunuzu bilen ve acil bir durumda doktora haber verecek birinin olduğundan emin olun.

Tedavinin etkili olabilmesi için dozların her gün aynı saatte düzenli olarak alınması gerekir. İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu anladığınız anda bu dozu alın ve bir sonraki dozu normal zamanında alın. Unuttuğunuzu fark ederseniz ve bir sonraki doza yaklaşırsanız, atlanan dozu atlayın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tip 2 diyabet genellikle ömür boyu sürer. Doktorunuza danışmadan tedavinize ara vermeyiniz. Tedavinizi durdurmak, diyabetinizin kontrolsüz olmasına ve hiperglisemiye (kan şekeri seviyesinin yükselmesine) neden olabilir. Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diamicron yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse Diamicron kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzu bilgilendirin veya en yakın acil servise gidin:

  • En sık görülen yan etki, kan şekeri seviyesinin düşmesidir (Hipoglisemi). Belirtiler tedavi edilmezse uyuşukluğa, bilinç kaybına ve hatta komaya neden olabilirler. Şeker alımına rağmen uzun süreli veya şiddetli hipoglisemi durumunda derhal doktorunuzu bilgilendiriniz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
  • Kan şekeri seviyesindeki azalma Diamicron ciddi bir yan etkisidir ve genellikle ilaç aşırı dozlarda alındığında ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyin veya en yakın hastanenin acil servisine gidin:

  • Gözlerin ve cildin sararmasına neden olabilecek az sayıda karaciğer fonksiyon bozukluğu vakası bildirilmiştir. Bu semptomlar genellikle tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkar.
  • Diğer sülfonilüre grubu ilaçların kullanımında olduğu gibi, kan hücresi sayısında ciddi değişiklikler ve kan damarı duvarlarında alerjik inflamasyon, kan sodyumunda azalma (hiponatremi), karaciğer bozukluğu belirtileri (örn. Sarılık) bildirilmiştir. Çoğu durumda, semptomlar sülfonilüre tedavisinin kesilmesinden sonra düzelir, ancak çok az vakada, yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliğine yol açabilir.
  • Kızarıklık, kızarıklık, kaşıntı ve kurdeşen gibi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Ciddi cilt reaksiyonları da meydana gelebilir
  • Kan hücrelerinde azalma (örn. Trombositler, beyaz ve kırmızı kan hücreleri), soluk cilt rengi, uzun kanama süresi, ciltte hafif şişlikler nedeniyle morarma, boğazda yanma ve ateş. Bu semptomlar genellikle tedavinin kesilmesiyle düzelir.

Bütün bunlar ciddi yan etkilerdir. Derhal tıbbi müdahale veya ilacın kesilmesi gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok nadirdir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyin:

  • Sindirim sistemi bozuklukları (Karın ağrısı, bulantı, kusma, hazımsızlık, ishal ve kabızlık). İlaç öğünlerle birlikte alınırsa bu yan etkiler azalabilir.
  • Özellikle tedavinin başlangıcında kan şekeri düzeyindeki değişikliğin neden olduğu geçici görme bozuklukları.
Yorum yapın