İburamin Zero Nedir? İburamin Zero Ne İşe Yarar?

İburamin Zero, kapak ve düşük yoğunluklu polietilen conta ile kapatılmış pil-proof polipropilen amber renkli cam şişelerde (Tip III) her kaşıkta (5 ml) 100 mg ibuprofen ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren bir süspansiyondur.

İburamin Zero nasıl kullanılır?

Doğru kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar;
Gastrointestinal yan etkileri en aza indirmek için tercihen yemeklerden sonra uygulanması önerilir. Çünkü İburamin Zero Süspansiyonu 100 ml açlık kamına alındığında emilim hızlanır

Çocukluk çağında ateş düşürücü olarak: 2 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda ateş 39.2 ° C’nin altındadır, her doz 6-8 saatte bir 5 mg / kg’dır ve ateş 39.2 ° C’nin üzerindeyse, her doz 10 mg / kg’dır, 6-8 her saat kullanılmalıdır. Toplam günlük doz maksimum 40 mg / kg’ı geçmemelidir.

Uygulama yolu ve yöntemi; İburamin Zero oral kullanım içindir.

Farklı yaş grupları;

Çocuklarda kullanımı

 • 30 kg’dan hafif olan çocuklarda günlük doz 500 mg’ı (5 ölçek) geçmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

 • Yaşlılarda sindirim sistemi üzerinde istenmeyen etkilerin sıklığı artmaktadır. Bu nedenle, yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa, en düşük etkili doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir. 65 yaşın üzerindeki hastalarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Maksimum günlük doz 12 mg klorfeniramini geçmemelidir.

Özel kullanım durumları

 • Böbrek / karaciğer / kalp yetmezliği:

Böbrek, karaciğer veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü İburamin Zero gibi NSAID’lerin kullanılması böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir. Bu hastalarda doz mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve böbrek fonksiyonu izlenmelidir. İlacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İburamin Zero kullanıyorsanız; İburamin Zero’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacınızla konuşun.

İİburamin Zero’yu kullanmayı unuttuysanız; Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayın. Bir dozu unutursanız, hatırlar hatırlamaz içirin. Bununla birlikte, bir sonraki dozun zamanı geldiğinde, kaçırılan dozu almayın.

İburamin Zero ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İburamin Zero’yu kullanmaya devam etmek Doktorunuz tedaviyi kesinceye kadar önemlidir. Daha iyi hissettiğiniz için tedaviyi durdurmayın. İburamin Zero’yu almayı erken bırakırsanız, hastalığınız daha da kötüleşebilir. Hastalığınızın semptomlarını hafifletmede etkili olan en düşük dozu en kısa sürede kullanmak, ilacın olumsuz etki olasılığını en aza indirecektir.

İburamin Zero

İburamin Zero muhtemel yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İburamin Zero’nun içeriğindeki maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse İburamin Zero’yu kullanmayı bırakın ve DERHAL doktorunuza bildirin veya en yakın hastanenin acil servisine başvurun

 • Nefes darlığı; yüz, dudak, göz kapakları, dil ve boğazda şişme; ciltte şiddetli kaşıntı ve döküntü; Düşük tansiyon nedeniyle çarpıntı ve baş dönmesi varsa (Aşırı duyarlılık – Alerji)
 • Hışıltı veya zor nefes alma (astım krizi)
 • Kan basıncında bir düşüş (hipotansiyon)
 • Düzensiz kalp atışı, çarpıntı, göğüs ağrısı
 • Şiddetli karın ağrınız varsa (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer fonksiyon bozukluğu)
 • Dışkıda veya kusmada kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması)
 • Cilt, burun ve dişeti kanaması çürükleri, enfeksiyon hastalıklarının sıklığı, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)
 • Deride, ağızda, gözlerde, cinsel organların etrafında; cilt soyulması, şişme, kabarcıklar ve ateş ile şiddetli hastalık (Steven-Johnson sendromu)
 • Ağızda ve vücudun diğer bölgelerinde su şeklinde veya farklı boyutlarda kırmızı döküntülerle gelişen hastalık (eritema multiforme)
 • Cilt kabukları, cilt kaybı ve cilt kaybı ve doku kaybı ile ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Ani güç kaybı, duyu kaybı, kaslarda görme bozuklukları (inme)
 • Şiddetli baş ağrınız, boyun tutulması, bulantı, kusma ve konfüzyonunuz varsa (aseptik menenjit)
 • Gerçekten olmayan şeyleri görür ve duyarsa (halüsinasyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birine sahipseniz, İburamin Zero’ya karşı ciddi bir alerjiniz var. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok nadirdir. Yan etkiler insidanslarına göre aşağıdaki gibi listelenmiştir.

Çok yaygın:

 • Durgunluk
 • Uyku hali

Yaygın:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, oyalama ve anormal koordinasyon
 • Bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • İshal
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı gaz (şişkinlik),
 • Bağırsak hareketlerinde seyreltme veya seyreltme (kabızlık)
 • Mide bağırsak kanaması
 • Katran rengi, kanamaya bağlı kötü kokulu dışkı (melena)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematte edilemez)
 • Cilt döküntüsü
 • Yorgunluk

Olağandışı:

 • Görme hatası
 • Oniki parmak bağırsağında yara (duodenum ülseri)
 • Mide ülseri (mide ülseri)
 • Mide zarının iltihabı (gastrit)
 • Küçük yaralarla ağızda belirgin iltihaplanma (oral ülserasyon)
 • Midede perforasyon, bağırsak (gastrointestinal perforasyon)
 • Sarılık
 • Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Uykusuzluk ve kaygı (kaygı, kaygı)
 • Uyuşma (parestezi)
 • İşitme bozukluğu (azalma, işitme artışı)
 • Rinit (grip, grip)
 • Hemolitik anemi (bir tür anemi)
 • Astım, astım, alevlenme, bronkospazm veya sıkıntılı solunum (dispne) gibi solunum reaksiyonları,
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı
 • Deride ve mukoza zarlarında küçük kanama (purpura)
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Işığa duyarlılık (ışığa duyarlılık)
 • Akut böbrek bozukluğu
 • Kreatinin böbreklerden atılımı azalır

Nadir:

 • Beyaz kan hücrelerinin azalması (lökositler) (lökopeni)
 • Trombosit kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)
 • Aniden gelişen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Kan hücresi sayısında önemli azalma (aplastik anemi)
 • Kulak çınlaması (kulak çınlaması)
 • Mevcut olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Özellikle sistemik lupus eritematozus ve karışık bağ dokusu hastalığı gibi otoimmün hastalığı (aseptik menenjit) olan hastalarda, boyun sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, kaybetme gibi semptomları olan hastalarda.
 • Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Depresyon
 • Göz sinirlerinin iltihabı (Optik nevrit)
 • Toksik bir madde nedeniyle göz sinirlerinin iltihaplanması (toksik optik nöropati)
 • Kuru ağız
 • Karaciğer hasarı
 • Ödem
 • İdrar yapma zorluğu (idrar retansiyonu)

Çok nadir:

 • Nöbet
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Stevens-Johnson sendromu dahil olmak üzere büllöz cilt iltihabı (cilt soyulması, şişlik, kabarcıklar ve ateş ile şiddetli hastalık)
 • Ağızda ve vücudun diğer bölgelerinde veya farklı boyutlarda kırmızı döküntülerde su şeklinde hastalık (eritema multiforme)
 • Deri dolu kabarcıklar, cilt kabukları ve doku kaybı ile ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Bilinmeyen:

 • Alerjik reaksiyon ve anjiyoödem
 • Artan heyecanlanma ve kabuslar
 • Titreme (titreme)
 • Balgamda karartma
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi
 • Yaygın kızarıklık ve pul pul dökülme (eksfolyatif dermatit)
 • Kas seğirmeleri, kas zayıflığı

İBURAMİN ZERO gibi ilaçlar küçük bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskine neden olabilir. Nadiren, İBURAMİN ZERO kan bozukluklarına ve böbrek sorunlarına neden olabilir. Bütün bunlar ciddi yan etkilerdir, acil tıbbi yardım gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok nadirdir.

Yorum yapın